Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Baroni Petřvaldští z Petřvaldu

Za prvního předka rodu je považován Petr Meissner z Petřvaldu, nešlechtic, přišlý pravděpodobně z Míšeňska koncem 14. století. Po husitských válkách se objevují potomci další generace, Racek a Pardus, držitelé alodiálních statků na střední Moravě. Ještě v roce 1466 je uváděn na petřvaldské tvrzi Jan, jehož manželkou byla Eliška z Moštěnic, která od chotě na základě biskupského listu obdržela dvůr ve Velkém Petřvaldě.
V průběhu dalších let rod bohatl a rozšiřoval majetky zakupováním nových nemovitostí. Ve stejném duchu pokračoval například Jan Hanuš, jehož první manželkou byla Libuše z Valdštejna a Brtnice. Jmenovaný získal goldštejnské panství. Za účast v odboji proti císaři byl zbaven majetku a zemřel ve vězení na Špilberku někdy mezi léty 1621-22.  Jeho syn Hanuš Jetřich byl zvolen v květnu 1619 členem direktoria a po porážce povstání přišel o všechen majetek. Vzápětí se o svůj díl na konfiskátu po Petřvaldovi  přihlásili jedni  z  největších  kořistníků
v nastalých poměrech – Karel z Lichtenštejna a olomoucká kapitula. Potomci Bernarda Diviše Petřvalda byli za tři desítky let povýšeni do panského stavu, ale již o století na to rod vymřel po meči a roku 1800 po přeslici.

 Dále      Zpět