Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Buchlovská spirála

Hrad Buchlov patří k nejhodnotnějším památkám svého druhu v rámci střední Evropy. Jeho  dnešní podoba je výsledkem velmi složitých a někdy i dramatických změn a přestaveb, které v jeho organismu zanechaly čitelné stopy. Běžná prohlídková trasa je zde zaměřena klasicky především na presentaci historie hradu a jeho bohatého mobiliáře. Stavební vývoj hradu zde není (a ani nemůže být) rozsáhleji presentován. 

Výběrová prohlídková trasa se zaměřuje právě na postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Opírá se přitom o aktuální stav poznání. Návštěvníkům bude presentována především vnější podoba hradu a to z míst, která byla doposud veřejnosti nepřístupná. Na základě stavebních spar, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí a pod., se návštěvník vydá po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatelů hradu. Výklad bude doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.

Netradiční prohlídková trasa je směřována zčásti i do interiéru a to do nejhodnotnějších středověkých prostor hradu. Prohlídka je ukončena na vyhlídkové terase, ze které bude možno přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Tato prohlídková trasa je výběrová, limitovaná počtem osob a je určena především pro zájemce o poznání středověké architektury a dějin historických staveb. Průvodcem je odborný pracovník NPÚ, ÚOP Kroměříž. V ceně vstupného je publikace "Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech".

Ukázky z publikace "Buchlovská spirála – stavební vývoj....".

Stránka

  • 1

Publikace – strana 3.

Publikace – strana 3.

Publikace – strana 5.

Publikace – strana 5.

Publikace – strana 13.

Publikace – strana 13.


Stránka

  • 1