Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Návštěvní řád - všeobecné podmínky

1. Prohlídka se koná za účasti průvodce ve skupinách o počtu nejméně 5 návštěvníků (u dětského okruhu minimálně 2 návštěvníci). Maximální počet ve skupině je 35 návštěvníků (výjimky v počtu na požádání v pokladně). Informace o době zahájení prohlídky je uvedena na zakoupené vstupence.

2. Hromadným výpravám lze zajistit prohlídku v rámci návštěvního řádu na určitý den a hodinu. Podmínkou je, dohodnout termín návštěvy písemně nebo telefonicky nejméně 24 hodin předem, u elektonické rezervace min. 3 dny předem (zpětné ověření a potvrzení). Neohlásí - li se objednaná výprava 15 minut před sjednanou dobou u hlavní pokladny, ztrácí nárok na přednostní prohlídku.

3. Děti ve věku do 10 let mají do objektu přístup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za jejich chování.

4. U školních zájezdů je přítomnost učitele - doprovodu při prohlídce povinná.

5. Prohlídka objektu (u všech okruhů) se může konat jen za stálé přítomnosti průvodce, který podává výklad. Návštěvníci jsou povinni řídit se jeho pokyny.

6. Předem hlášené výpravy jsou odbavovány přednostně.

7. V době konání kulturní akce je vstupné na prohlídku navýšeno o vstupné na tuto akci.

Další