Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Kůň co předběhl vlak


Novinky z depozitáře

V roce 2013 byly na hradě Buchlově restaurovány předměty ze sbírek Berchtoldů – osteologický preparát koně (kostra koně) a létající ryby v láhvi. Tyto předměty byly původně umístěny na prohlídkové trase počátkem 20. století, návštěvníci si je budou moci znovu prohlédnout v sezóně 2015.

Kůň co předběhl vlak

Kostra koně je spojena s postavou Zikmunda II. Bercholda (1834-1900), který měl velkou zálibu v chovu koní. V této souvislosti o něm kolovala zajímavost, že dokonce závodil na koni s vlakem a toto zápolení a sázku vyhrál (bylo to v době výstaby první železniční trati na trase Břeclav – Staré Město). Kůň se však prý uštval, pošel a jeho kostra byla na počest umístěna v prohlídkové trase hradu Buchlova již koncem 19. století (není určen druh koně, ale kůň byl velmi drobný, je též restaurována jeho kůže). Nyní se po letech vrací z hradního depozitáře zpět do přírodovědného muzea, restaurovaná panem PaedDr. Jiřím Tronečkem a Pavlem Sanytrákem.

Restaurování předmětů přírodnin a kuriozit z depozitářů je projektem nové reorganizace sbírek muzea hrabat Berchtoldů na hradě Buchlově. 

 

kostra koně


27. 10. 2013 Zobrazit méně

Stránka

  • 1